Contactinformatie

Peter Zegveld

KNSM-laan 227
1019 LC Amsterdam
06 54378802

info@peterzegveld.nl

Over Peter Zegveld

Peter Zegveld is beeldend kunstenaar en theatermaker, geboren in 1951 in Den Haag en afgestudeerd aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten te Den Haag. Zijn beeldende werk kenmerkt zich door eenvoud en toegankelijkheid en is met een zekere regelmaat te zien in de grote musea van Nederland. Zijn theatervoorstellingen zijn beeldend, zintuiglijk en filmisch. Door zijn enorme vrijheid en onconventionele houding wandelt Zegveld kriskras door diverse disciplines en laat hij de toeschouwer absurditeiten beleven en ontdekken. Naast voorstellingen voor theaters, festivals en zijn autonome beeldende kunst maakte hij onder andere producties voor Orkater en televisieseries voor de VPRO. Peter Zegveld is artistiek leider van de stichting Caspar Rapak.

 

Over Caspar Rapak

Caspar Rapak is een object- en muziektheatergezelschap waarvan Peter Zegveld artistiek leider is. Het gezelschap maakt theatervoorstellingen, performances en audiovisuele producties. Voor de theaterstukken werkt Zegveld nauw samen met de regisseur Dick Hauser en de Britse theatermaker Mark Whitelaw. Zij hebben de afgelopen jaren een eigen theatertaal ontwikkeld die, associatief, cartoonesk, filmisch, melodramatisch is, voortdurend wisselen van idioom en telkens door de vierde wand heen gaat. De manier waarop de verhalen verteld en gepresenteerd worden, is afwisselend hilarisch, bizar cartoonesk en gevoelig.

 

C.V. Peter Zegveld

Download hier de C.V. van Peter Zegveld.

 

ANBI

Stichting Caspar Rapak is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft fiscale voordelen voor diegenen die een gift doen aan stichting Caspar Rapak. Giften van een particulier of vennootschap aan een ANBI geregistreerde organisatie zijn onder voorwaarden van de belasting aftrekbaar.

 

Bestuurssamenstelling

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor het vervullen van hun functie.

 

Dagelijkse leiding

 

Cookies & Privacy

Peterzegveld.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Wel kunnen er youtube-marketing-cookies geplaatst worden op uw apparaat bij het afspelen van de video’s. Peterzegveld.nl neemt de privacy en veiligheid van onze website en de gebruikers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Heeft u vragen over uw gegevensverwerking en/of -bescherming, neem dan contact op met: info@peterzegveld.nl