Rondgang

Membraanhoorns ontvangen kort na elkaar een korte elektrische puls. Het ruimtelijk effect geeft de toehoorder een audio sensatie.